Bu Benim Eserim (2012-2013)

Her sene olduğu gibi bu sene de “Bu Benim Eserim” yarışması düzenlenecek ve öğrencilerden projeler hazırlaması istenecek. Geçen senenin ve bu senenin diğerlerinden farkı ise öğretmenlerin yaptıkları çalışmalar karşılığında ekders ücreti alabilmesi. Özellikle egzersiz ders planı olarak kabul edilen ve ilçe mem tarafından onaylanan çalışmalarda haftada 6 saate kadar çalışma karşılığı ücret alınabiliyor.

Matematik ile Fen ve Teknoloji dersine ait öğretmenlerin katıldığı ve çalışmalar yaptığı bu yarışmada daha önce düşünülmemiş ve sunulmamış bir projenin detayları isteniyor. Onay aşamaları ise okul, ilçe, il ve bakanlık olarak değişirken değerlendirmeler ise ilçe, il bölge kurulu, il bilim kurulu ve bakanlık değerlendirmesi olarak yapılıyor. Bakanlıkça belirlenen ilk 100 proje ise Ankara’da gösterime çıkıyor.

Fen ve Teknoloji dersine ait her ne kadar güzel çalışmalar yapılabiliyor olsa da öğrencilerin Matematik alanında bunları yapması aslında gerçekten zor oluyor. Düşünme yetisi ve sorun bulma yetisi kısıtlı olan öğrencilerden değişik projeler çıkartmak öğretmeni oldukça zorlayan bir konu.

Daha önce proje çalışması yapılmamış öğrencilere ön bilgilendirme yapmak için hazırlanmış sunum için tıklayın.

Projeler ile ilgili bilgi almak için buradakiburadaki ve buradaki konumuzu inceleyebilirsiniz.

İşte 2012-2013 eğitim öğretim yılına ait bu benim eserim kılavuzu.

VIII. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

21. yüzyılın öğrenci profili; bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması “Bu Benim Eserim” kurumsallaşma yolunda önemli aşamaları başarıyla geçmiş, tanınan, sürekliliği olan ve hatta “marka” haline gelen bir çalışma olmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “VIII. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Bu projenin; insan yetiştirme kapasitemizin gelişmesi bakımından ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek yolundaki çabalara değerli katkılar sağlayacağı inancıyla çalışmalara katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını kutlar, başarılar dileriz.

Proje çalışması ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeler ile çalışmaya katılabilmektedir. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek, bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,

Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,

Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,

Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu çalışma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları, 24 Eylül 2012-01 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

2012–2013 eğitim-öğretim yılında, VIII. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı iller olmak üzere ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 01 Şubat 2013 tarihinde sona erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir