|

Siyonizm Teşkilatı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma planları

Günümüzden yaklaşık  iki yüz yıl önce Siyonizm Teşkilatı 22 maddelik Osmanlı Devleti’ni yıkma planları hazırlamıştır.Siyonizm Teşkilatı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma planları günümüzde de Türkiye’de uygulanmıştır.Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okursanız farkına varırsınız.22 maddelik broşür olarak hazırlanan yıkma planlarında maddeler yer alır:

1 Genç nesiller ahlâk dışı yollar teşvik edilmeli.

2- Aile hayatı yıkmalıdır.

3- San’atı ve edebiyatı müstehcen hale sokmalıdır.

4- İnsanları aşağısınıflar tahakküm etmeli.

5- Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmete layık kimseler hakkında rezilane vakalara uydurmalı.

6- Sınırsız bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca harcamayı teşvik etmeli.

7- Kalabalıkların vakitleri eğlenceler, oyunlarla ayarlanmalı, herkes düşünmekten alıkonmalı.

8- Müfrit nazariyerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı.

9- Umumi bir hoşnutsuzluk yaratılarak, içtima sınıflar arasında kin ve itimatsızlıklar sokulmalı.

10- Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlık sokmalı.

11- Servet sahipleri ile işçilerin arasını bozmalı, greve ve sabotajlar tertib etmeli.

12- Yüksek tabakanın manevi kuvvetini kırmalı.

13- Sanayin Ziraati ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfın ortadan kaldırmalı.

14- Saçma nazariyetler ortaya atarak halkı gayri kabili tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevketmeli.

15- Hayat pahalılığı körüklemeli, ücretler arttırılmalı.

16- Beynelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumlarıserpmeli.

17- Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin eline tevdi etmeli.

18- Bütün hükümet şekillerin değiştirmeli, Devlete ait birçok sırları ifşa etmeli.

19- Meşru hükümet tarzlarında mutlak bir istibdada gitmeli.

20- Siyasi ve iktisadi buhranlar yaratmalı, servetleri mahvetmeli.

21- Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde tutup,.
Sermayeleri felç etmeli.

22- Hükümetin ölümlerin hazırlamalı. İnsaniyeti elem, ızdırap ve yoksulluk içine atmalıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl yıktılarsa bugün de aynı şekil de Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma çalışmaları devam etmektedir.Gezi Parkı gibi suni kargaşa ve oyunlarla ülkemiz bu gibi kurumların hedefinde yer altındadır.Bize düşen görev ise bu oyunlara gelmiyerek bayrağımıza ,milletimize sahip çıkmaktır.Birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir