Ayakta su içmek

Ayakta su içmek hakkında Yenişafak Gazetesi yazarı ünlü İlahiyatçı Prof.Dr. Hayrettin Karaman son yazısında insanları aydınlattı.Prof.Dr. Hayrettin Karaman Fıkıh konusunda otorite sahibi bir ilahiyatçıtır.Ayakta su içmek sağlık ve dinen sakıncalarını hadislerle bilgilendirdi.Ayakta su içmek hakkında işte o yazı:

l su6

Okuyucum şöyle bir yazı okumuş:

‘İnsanlar ayakta suyu içerler ve bu su, hiçbir yere etkisi olmadan direk onikiparmak bağırsağına geçer. Su insanlar için önemlidir. Bu sıvıyı ayakta içtiklerinde vücuttaki su midede birikmez ve vücuda hiçbir faydası olmaz. Eğer insanlar sıvıyı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra onikiparmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera dahil, bir çok insan hastalıklarından korunmuş olur… Peygamberimiz (s.a.) ‘Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın’ buyurmuştur…’

Dinimze göre ayakta su içmenin hükmü nedir?’

Cevap:

Buhari gibi sahih hadis kitaplarında Peygamberimizin ve başta Hz. Ali olmak üzere birçok ashabın ayakta yeyip içtikleri nakledilmiştir. Soruda geçen hadis de sahihtir. Hadis ve fıkıh alimleri ilk bakışta çelişik gibi görünen bu rivayetleri şöyle uzlaştırmışlardır:

Normal, tabîî, daha faydalı olanı oturarak yemek ve içmektir. Ama insanın çeşitli halleri ve ihtiyaçları vardır, gerektiğinde ayakta da yenir ve içilir. Peygamberimiz (s.a.) de genel olarak oturma halinde yeyip içimiş, ama ihtiyaç duyduğunda, durum oturmaya müsait olmadığında ayakta da yemiş ve içmiştir. Bu sebeple bir mazeret yok iken ayakta yemek ve içmek tenzihen mekruh (yeme içme âdâbına ters) kabul edilmiştir.

Helal haram konusunda veya başka bir dînî konuda ayet ve hadis yazanların, nakledenlerin, delil olarak kullananların o konudaki ilgili bütün hadis ve ayetleri yazmaları ve söylemeleri gerekir. Aksi halde dinin hükmü sıhhatli bir şekilde ortaya konmuş olmaz. Meselâ bu konuda Buhârî’nin kitabına aldığı şu hadisi de nakletmek gerekir:

Hz. Ali ayakta iken su içti ve şöyle dedi: ‘Bazı kimseler, ayakta su içmeyi hoş görmüyorlar, halbuki ben, şu yaptığımı, Peygamberin de (s.a.) yaptığını gödüm.’

Ayakta içilen suyun doğrudan barsağa geçtiği ve vücuda faydasının olmadığı bilgisine, miladi 1349 da vefat eden İbn Kayyim’de de rasladım; bu bilginin eskilerden alınmış olması ihtimali var.

‘Ayakta içilen suyun doğrudan oniki parmak barsağına geçtiği ve vücuda hiçbir faydasının olmadığı’ bilgisini bir tıp profesörüne sordum. Şu cevabı verdi:

İçilen suyun emilimi zaten miğdede değil, barsaklarda olur. Suyun vücuda faydası bu emilime bağlıdır. Ayakta su içildiğinde su miğdede daha az kalır ve barsaklara daha hızlı geçer, ‘ama vücuda faydası olmaz’ sözü bilime ve bilinene uygun değildir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir