Petrol ne zaman bitecek?

Dünya’nın en büyük global enerji şirketlerinden Shell, 2100 yılına gelene kadar enerji sektöründeki değişim “senaryo” raporunu açıkladı.

 

Raporda, “petrolün bugünkü tahtına” ileride başka enerji kaynaklarının oturacağı ifadesi yeraldı. Shell’e göre, 2100 yılında dünyadaki enerjinin yüzde 37’si güneşten sağlanırken, petrolün payısadece yüzde 10’da kalacak. Rapordaki ilk senaryoda doğalgaz, 2030 yılına kadar küresel çapta en çok kullanılan enerji kaynağı haline gelerek, petrolün 70 yıllık saltanatını sonlandıracak.

Shell’in “New Lens Scenarios”da, güneş enerjisinin dünyanın ana enerji kaynağı olacağını vurgulaması sürpriz oldu. “İki farklı dünya ve bunların olası sonuçlarının” sunulduğu raporda, bu zıt iki dünya “dağlar” ve “okyanuslar” olarak ayrılıyor. Daha klasik varsayımlar “dağlar” senaryosunda yer alırken, alışılagelmemiş sonuçlara “okyanuslar”da rastlanıyor. İşte iki senaryodan dikkat çekici başlıklar:

KLASİK SENARYO

• 2020’lerde, ABD ve Çin’in ortak çıkarlarına yönelik artan bir kabul ortaya çıkarken, G20 gibi bir G2 (ABD-Çin) küresel sistemi kontrol edecek. Bu düzen, iki müttefik arasındaki ilişkiden ziyade, bir mantık evliliğine benzeyecek.

• 2030’lara kadar uluslararası düzen daha renkli hale gelecek. Hindistan, Türkiye,Güney Afrika ve Brezilya gibi bölgesel güçlerin, kendi bölgelerindeki gündemibelirlemeye yönelik nüfuzları artacak.

• Kaya gazı ve kömür yatağı metanı geniş çapta yayılarak, küresel enerji sisteminde bir “doğalgaz omurgası” oluşmasına vesile olacak. * Kaya gazının yaygınlaşmasıyla, doğalgazfiyatları dünya çapında daha düşük seviyelerde buluşacak.

• 2030’lu yıllarda doğalgaz dünyanın ana enerji kaynağı olarak, petrolün 70 yıllık saltanatına son verecek. Petrolden önce bu tahtta oturan kömürün saltanatı, yaklaşık 50 yıl sürmüştü (1910-1960).

• 2050’de dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü şehirlerde yaşayacak. Şehir nüfusundaki enbüyük artış Çin, Hindistan, Nijerya ve ABD’de yaşanacak. Binlerce küçük kasaba hızla şehre dönüşecek.

• Hidrolik kırılma yani “fracking” yöntemi, bugüne kadar dünyanın tükettiğinden daha fazla, devasa miktarlarda petrol ve doğalgazı ortaya çıkarma potansiyeline sahip.

• Yükselen ekonomilerde, doğalgazla çalışan CNG’li araçların filolardaki oranı giderek artacak.

• ABD, 2030’a kadar enerjide kendi kendine yeterli hale gelebilir.

• 2080 yılına kadar, binek arabalarda artık akaryakıt kullanmayacak.

petrol

ALTERNATİF SENARYO

• Okyanuslar, yüksek petrol ve doğalgaz fiyatlarının olduğu bir dünya. Bu ekonomik realite, yeni kaynakların ve teknolojik fırsatların anahtarı olarak, güneş enerjisin küresel öneme sahip olmasının kapısını açacak.

• Enerji talebi batıdan doğuya kaymaya devam edecek ve OECD’nin enerji talebindeki payı 2030’da yüzde 33 seviyelerine düşecek.

• Nispeten daha fakir ülkelerde bile, yükselen kişisel gelirler, konut sektöründe fotovoltaik güneş enerjisine doğrudan geçişi sağlayacak.

• Artan enerji fiyatları ve talebi, yenilenebilir enerjide güçlü büyümeye önayak olacak. Güneş enerjisi, bugün enerji kaynakları sıralamasında 13. sırada yer alırken, dünyanın ana enerji kaynağı haline gelecek. Güneş enerjisi 2040 yılında petrol, doğalgaz ve kömürün ardından dördüncü sırada yer alırken, 2070’e kadar liderliği kapacak.

• 2100’de enerji talebinin yüzde 38’i güneş enerjisinden karşılanırken, yalnızca yüzde 10’unu petrol karşılayacak. Diğer enerji türlerinin payları ise şöyle olacak: Biyoyakıtlar % 9.5, rüzgar % 8.4, doğalgaz

% 7.5, nükleer % 6.3, kömür %3.9.

• 2060’a kadar OECD içinde de, dışında da, elektriğin yaklaşık yüzde 40’ı fotovoltaik güneş enerjisinden sağlanacak.

• 2065 yılına kadar Hindistan, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olacak

Kaynak:Haber7

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir