Göç Konulu Resim Yarışması

ÇORLU KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ V. ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI 2012 ŞARTNAMESİ

Konu: “GÖÇ”

Yeryüzündeki tüm canlılar hangi ortamda yaşarlarsa yaşasınlar sürekli hareket halindedirler. Bu hareketlilik; canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kısa ve uzun dönemde gerekli koşulları bulma, oluşturma, iyileştirme çabalarının gereği ve sonucudur.

Göçler yeryüzü coğrafyasını çeşitli yönlerden etkiler. Siyasi, askeri, ekonomik, ekolojik, etnografik…

Göçler farklı kültür ve uygarlıkları buluşturur. Savaşlara neden olur, dostluklar, düşmanlıklar oluşturur.

Göç olgusu; korku, umut, özlem, hüzün yüklüdür.

Geri dönüşü tetikleyen ise ya “özlem”dir, ya da “umudun tükenişi”…

Bilindiği gibi insanoğlu, geçmişten bu yana etkilenimlerini sanat yolu dışa vurmuş ve kalıcı hale getirmiştir.

Göçün getirdiği etkilenme ve değişimlerin tuvalde, objektifte ya da şiirde ifade edildiği eserleri bekliyoruz.

Koşullar

• 15 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel herkes katılabilirler.

• Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmacılar en fazla üç eserle katılabilirler.

• Eserlerin ön yüzünde imza, ad ve herhangi bir bilgi yer almayacak, arka yüzüne Rumuz-Eser Adı yazılacaktır.

• Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı rumuz, eserlerin adı, fotoğraflı özgeçmişleri, adres, e-posta ve telefon bilgileri ayrıca bir kapalı zarfla Derneğe teslim edilecektir.

• Yarışmaya katılım için eser başına 10 TL organizasyon gideri alınacaktır. Organizasyon gideri Çorlu Kültür ve Sanat Derneği’nin Yapı ve Kredi Bankası Çorlu Şubesi (105) 62261956 numaralı hesabına (IBAN: TR71 0006 7010 0000 0062 2619 56) yatırılacaktır. Paranın yatırıldığına dair belge, başvuru zarfına konulmalıdır.

• Aynı yarışmacıya ait birden fazla eserin dereceye girmesi halinde en üst dereceyi alan eser ödüllendirilir. Diğer(ler)i sergilenir.

• Yarışmada derece alan ve sergilenen eserler; sanatçı ismi belirtilerek ÇKSD tarafından kitap/albüm haline getirilebilir, tanıtım amaçlı olarak takvim, ajanda, ilan, afiş ve broşürlerde kullanılabilir. Eser sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemez.

• Seçici Kurul Üyelerinden birisi değerlendirme toplantısına katılamadığı durumda Dernek Yönetim Kurulu önceden belirlediği üyelerini sırasıyla atar.

• Yarışmaya katılan tüm eserler yarışma sonrası düzenlenecek serginin bitiminde elden veya kargo masrafı yarışmacıya ait olmak üzere adresine gönderilir.

• Şartnamede belirtilmeyen konularda, Dernek Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul’un ortak kararı geçerlidir.

• Eserlerin sorumluluğu eser sahibine aittir.

Malzeme ve Teknik

Serbest ( kağıt, tuval, guaj, akrilik, yağlı boya, kolaj, karışık teknik vb. )

Boyutlar

Kısa kenarı 40 cm’den kısa, uzun kenarı 80 cm’den uzun olmayacaktır. Eserler sergilenmeye/asılmaya hazır olarak teslim edilmeli.

Teslim Süresi

Eserler, 03 Mart 2012 Cumartesi tarihine kadar posta veya kargo ile ya da

01 Mart 2012 Perşembe -02 Mart 2012 Cuma- 05 Mart 2012 Cumartesi günlerinde, 12.00-17.00 saatleri arasında aşağıdaki adrese elden teslim edilmelidir

Çorlu Kültür ve Sanat Derneği

Su Deposu Altı 1. Sokak No.12 Bahçelievler Çorlu Tekirdağ

Tel: 0532 442 39 18

İletişim

Şartname ve yarışma ile ilgili konularda yarışma koordinatörü Ayça Çevikelli’den (0532 557 49 79- [email protected]) bilgi alınabilecektir.

Yarışma Sonuçları

Yarışma sonuçları 12 Nisan 2012 tarihinde medyada ve www.corlukultursanat.org adresinde ödül töreni ve sergi tarihleri ile birlikte duyurulacaktır.

Seçici Kurul

N. Ayça ÇEVİKELLİ Ressam/ Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Dr. Deniz GÖKDUMAN Ressam/ Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER Ressam/Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Aynur ODEH Resim Öğretmeni

Yrd. Doç. Dr. Nuri YAVUZ Ressam/ Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Değerlendirme

Kriterleri

Yarışmaya başvuran resimler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

1)Özgünlük

2)Yaratıcılık

3)Çağdaş toplum değerlerine uygunluk

4)Konuya uygunluk

5)Teknik kullanımı

Ödüller

Birinci Ödül 750 TL

İkinci Ödül 400 TL

Üçüncü Ödül 300 TL

Seçici Kurul Özel Ödülü 1 Adet

Mansiyonlar 3 Adet

Dereceye giren, mansiyona ve özel ödül almaya değer bulunan yarışmacılara ayrıca plaket verilecektir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir