Göbek Deliğimiz

Neden bazılarının göbek delikleri çukurken, diğerlerininki çıkıntılı?Göbeğe küpe takma modası ve beli açıkta bırakan giysilerle birlikte göbek estetiği de her za­mankinden çok daha popüler ol­du. Göbek kusurlarını ebelere ya da doğumu gerçekleştiren doktorlara bağlayanlarsa yanılı­yorlar.Elbetteki göbek, göbek kordo­nu vücuttan ayrılırken oluşan yaranın kalıntısı…

Bu kordon, doğumdan sonra kesiliyor ve bir pens ile sıkıştırılıyor. Ancak, sa­nılanın aksine bu işlem göbeğin alacağı son şekil üzerinde etkili olmuyor. Bebek, kuru ve büzül­müş kısa göbek kordununu bir hafta içinde düşürüyor.

Göbeğin yapısını belirleyen, doktorun kordonu kesiş şekli değil… Göbek, yarı şans yarı göbeğin altındaki karın kasları­nın yapısının bir sonucu… Ayrı­ca, ırktan ırka da göbek şeklin­de değişiklikler görülüyor. Ge­nel olarak çukur göbekler daha fazla. Çıkıntılı göbeklere ise si­yah ırkta daha çok rastlanıyor…

Çukur göbeklerin zamanla çı­kıntılı hale gelmesi de müm­kün… Bazı çukur göbeklerin ha­milelik sırasında çıkıntılı hale geldiği biliniyor. Doğumdan sonra göbek eski halini alıyor. Kim bilir, belki de istedikleri za­man göbeklerini çukur ya da çı­kıntılı yapabilen insanlar da var­dır…

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir