Einstein’ın Hayatı ve Kilometre Taşları

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955), Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi.
Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih’te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre’de tamamladı fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı. 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayınladı. 1914 yılında Max Planck’ın kişisel ricası ile Almanya’ya geri döndü. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. Nazi Partisi’nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933’te Almanya’yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği Princeton’da hayatını kaybetmiştir.
Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.
Einstein Nazilerin nükleer bomba geliştirmesi endişesiyle ABD başkanı Roosevelt’e bir mektup göndermiş, ABD’nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir. Holokost sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiği fikrini savunmuş, İsrail’in kuruluşuna destek vermiştir. Çeşitli söyleşilerinde Yahudilik dinine ve diğer kutsal kitaplara inanmadığını belirtmiş, sosyalizme sempati duyan bir makale yayınlamıştır. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayınlamıştır.
Einstein hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır, ayrıca 150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dahi” ile eşanlamlı kullanılmaya başlanmıştır.

 

İzafiyet Teorisi:

Özel Görelilik Kuramı
1905 yılında yayımlanan ve üç bölümden oluşan ‘Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine’ adlı makaleyle Einstein tarafından temelleri kurulmuş olan teoridir.Kuram, birbirlerine göre sabit hızla hareket eden referans sistemlerinin maruz kaldığı fizik yasalarının farklılığını göstererek bunlar arasında dönüşüm yapmaya olanak veren bir betimleme sunar.Teorinin dayanak noktası Lorents Dönüşümleri dir.Buna göre cisimlerin veya parçacıkların bağıl hızlarındaki değişim onların içinde bulundukları gözlem çerçevesine göre kütlelerinin,hacimlerinin ve zaman kavramlarının değişmesine neden olur.Teorinin doğal sonucu olarak ünlü E = m x c^2 formülü türetilmiştir.

Genel Görelilik Kuramı
Özel Görelilik Kuramının genişletilerek birbirlerine göre ivmeli hareket eden referans sistemlerinin de kurama dahil edilmiş halidir.Eylemsizlik kütlesinin, gravitasyonel çekim kütlesine eşdeğer olması gerektiği çıkarımından uzayın çekim sayesinde dinamik bir yapıda olması gerektiğini ifade eder bu kuram.Bu durumda, bağıl hareketin zaman ölçümlerinde farklılıklar yaratması ve uzayı eğen çekim kuvvetinin eylemsizliğe olan etkisinin bir araya getirilmesiyle ayrılmaz bir uzay_zaman 4 boyutlusu ortaya çıkar.Teori temelini minkowsky uzay_ zaman modelinden almış olup tansör çözümlemesi kullanan salt matematiksel bir sunumdur.Kuramın iki postulatı vardır, buna göre; ışık hızı sabit olup bu kabul edilen referansa göre değişmeyen bir sabittir.Demek ki bilgi iletimi ışık hızına eşit olamaz.İkincisiyse mutlak hız ve mutlak zaman kavramlarının mevcut olmaması gerekliliğidir.Öklid geometrisi kozmolojik ölçeklerde geçerliliğini kaybeder.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir