Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı,Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ilgili sınav uygulama duyurusu yaparak kayıt ve sınavla ilgili detayları açıkladı.

SINAVLARIN ADI
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
SINAV ÜCRETİ
1. Yeterlik Sınavı’na girecek adaylar;
 35 (otuzbeş TL KDV dâhil)
2. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na girecek adaylar;
 45 (kırkbeş TL KDV dâhil),
sınav ücretini, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C.
Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve
Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”
aracılığı ile 11-25 Şubat 2013 tarihlerinde yatıracaklardır.
Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı
bulunacaktır.
Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir.
Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru işlemini yapamayacaktır.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için
ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında
idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi
makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi
alabilecek adaylar, MEB’in resmî internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.
SINAV BAŞVURUSU
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adaylar, sınav ücretini 11-25 Şubat 2013 tarihlerinde yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr
internet adresinden elektronik başvuru işlemini bireysel olarak yapacaklardır.

 

YETERLİK SINAVI BAŞVURU EKRANINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BİLGİLER:
TC Kimlik Nu, Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti (Seçenekler: 1-Erkek, 2-Bayan),
Mezun Olduğu ya da Mezun Olacağı Okul (Seçenekler: 1-İlahiyat Fakültesi, 2-İlahiyat Ön
Lisans+Diğer Lisans, 3-İlahiyat Ön Lisans, 4-İHL+Diğer Lisans, 5-İHL+Diğer Ön Lisans, 6-İ.H.L, 7-
Diğer Lise+Diğer Lisans, 8- Diğer Lise+Diğer Ön Lisans 9- Diğer lise ve Dengi),
Sınava Müracaat Edeceği Grup Adı (Seçenekler: 1-Kuran Kursu Öğreticiliği, 2-İmam-Hatiplik, 3-
Müezzin-Kayyımlık), Sınava Girmek İstediği İl ve Plaka No’su; Güncel Yazışma Adresi, Telefon ve
Elektronik Posta Adresi Bilgileri, Özürlü Olma Durumu (Seçenekler: 1- Yardım istiyorum, 2-
Yardım istemiyorum), Hafızlık Durumu (Seçenekler: 1- Hafız, 2- Değil).
MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI BAŞVURU EKRANINDA ADAYLARDAN
İSTENECEK BİLGİLER:
T.C. Kimlik No, Sicil No, Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti (Seçenekler: 1-Erkek, 2-Bayan),
Görev unvanı (adaylar tarafından manuel doldurulacak),
Hafızlık durumu (Seçenekler: 1-Hafız, 2-Değil),
Sınava müracaat edeceği grup adı (Seçenekler: 1-Nakil, 2-Hac, 3-Yurtdışı, 4-Tümü),
Sınava gireceği il ve plaka numarası,
Güncel yazışma adresi, telefon ve elektronik posta bilgileri, özürlü olma durumu bilgileri.
Adaylar, kendilerine ait bütün bilgileri zorunlu olarak başvuru ekranından gireceklerdir. E-başvuru
esnasında adayın girmediği eksik bilgi olması durumunda sistem başvurusunu onaylamayacaktır. Tüm
işlemler tamamlandıktan sonra “ONAY” butonuna basılarak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. Bu
işlem yapılmaz ise başvuru yapılmamış olacaktır.
SINAV GRUPLARI
Yeterlik sınavına girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan gruplardan sadece birini seçebilirler.
GRUP NO GRUP ADI

1 Kur’an Kursu Öğreticisi

2 İmam-Hatip
3 Müezzin Kayyım
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için sınava girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan sınav
gruplarından istediklerini tercih edebilirler.
GRUP NO GRUP ADI
1 Nakil
2 Hac
3 Yurtdışı
4 Tümü
SINAV YERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 81 il merkezinde
yapılacaktır.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Sınav 17 Mart 2013 Pazar günü iki oturum halinde yapılacaktır.
1. Oturum Yeterlik Sınavı saat 10.00’da
2. Oturum Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat 14:00’ de yapılacaktır.
SINAV UYGULAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 17 Mart 2013 tarihinde pazar günü saat 10.00’da, Mesleki
Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ise 14:00’de 81 il merkezinde iki oturum halinde yapılacaktır.
Sınavda her grup için çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçıkları
kullanılacaktır.
Yeterlik Sınavına girecek (1. Kur’an Kursu Öğreticiliği, 2. İmam-Hatip, 3. Müezzin Kayyım)
adaylara 80 soru sorulacak, 90 dakika süre verilecektir.
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girecek adaylardan;
1. “Nakil” grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru “genel sorular”dan sorulacaktır, 90 dakika
süre verilecektir.
2. “Hac” grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru “genel sorular” ve 20 soru “hac soruları”ndan
sorulacaktır, 110 dakika süre verilecektir.
3. “Yurtdışı” grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru “genel sorular” ve 20 soru “yurtdışı
soruları” ndan sorulacaktır, 110 dakika süre verilecektir.
4. “Tümü “grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru “genel sorular”, 20 soru “hac soruları” ve 20
soru “yurtdışı soruları”ndan sorulacaktır, 130 dakika süre verilecektir.
Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni 04 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr, internet
adresinden alabileceklerdir.
Adaylar sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) ile sınava gireceklerdir. Belgelerini sınav esnasında ibraz edemeyen adaylar kesinlikle
sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınav salonuna girerken üzerlerinde cep telefonu bulundurmayacaktır.
Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 4207 sayılı
Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarları 19 Mart 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://www.diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
Adayların sınav sonuçları 11 Nisan 2013 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeterlik Sınavı için;
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]
formülü kullanılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için adaylara;
1. “Nakil” grubunda sınava katılanlara sadece “nakil” puanı,
2. “Hac” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Hac” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
3. “Yurtdışı” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Yurtdışı” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
4. “Tümü” grubunda sınava katılanlara “Nakil”, “Hac” ve “Yurtdışı” puanı şeklinde üç ayrı puan,
verilecektir.
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına Giren Adayların Sonuçları,
1. Sadece “Nakil” grubundan katılanların “Nakil” puanları, “genel sorular”a verdikleri cevaplara
göre,
2. “Hac” grubundan katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular”a; “Hac” puanları “genel sorular”
ve “hac soruları”na verdikleri cevaplara göre,
3. “Yurtdışı” grubundan katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular”a; “Yurtdışı” puanları “genel
sorular” ve “yurtdışı soruları”na verdikleri cevaplara göre,
4. “Tümü” grubunda katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular”a; “Hac” puanları “genel sorular”
ve “hac soruları”na; “Yurtdışı” puanları “genel sorular” ve “yurtdışı soruları”na verdikleri
cevaplara göre hesaplanacaktır.
Değerlendirme aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır:
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için değerlendirme aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılacaktır,
1. “Nakil” puan formülü:
“Nakil” puanı: “Genel sorular” (80 adet): (80) x1.25=100 puan
2. “Hac” puan formülü:
“Nakil” puanı: “Genel sorular” (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“Hac” puanı: “Genel sorular” (80 adet) ve “Hac soruları” (20 adet): (80+20)x1=100 puan
3. “Yurtdışı” puan formülü:
“Nakil” puanı: “Genel sorular” (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“Yurtdışı” puanı:”Genel sorular” (80 adet) ve “Yurtdışı soruları” (20 adet): (80+20)x1=100 puan
4. “Tümü” puan formülü:
“Nakil” puanı: “Genel sorular” (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“Hac” puanı: “Genel sorular” (80 adet) ve “Hac soruları” (20 adet): (80+20)x1=100 puan
“Yurtdışı” puanı: “Genel sorular” (80 adet) ve “Yurtdışı soruları” (20 adet): (80+20)x1=100 puan
Sınavda yer alacak her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.5
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,
soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar
lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”
telefonundan yararlanabileceklerdir.
SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
http://www.meb.gov.tr ve http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3
(üç) işgünü içerisinde DİB’e yapacaklardır.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr ve
http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü
içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır.
Adaylar, sınav uygulamasına ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA
Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat
Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV
Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
yapacaklardır.
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir