İlk Pul Ne Zaman Nerede Kim Tarafından Basıldı

Gönderen Editor Tarih Nisan - 11 - 2012

Şimdi sizlere eskiden bolca kullanılan fakat şimdi yüzüne bile bakılmayan posta pullarının öyküsünü anlatacağız. Bu arada öyküyü dinlemeden önce galeride bulunan pul koleksiyonumuzu gezmeyi unutmayın.

Mektubun ücreti alıcı tarafından ödeniyordu
Avrupa’da, Ortaçağ’dan beri, yol­ların güvenli olmaması yüzün­den, mektubun taşıma ücreti alıcı ta­rafından ödeniyordu. Bu da çoğu za­man ilginç ve altından kalkılmaz du­rumlara yol açıyordu.
1840 yılında Londra’daki İngiliz Posta idaresi’nin sonradan yöneticisi olan Sir Rowland Hill, ilginç bir olaya tanık olmuş­tu. İskoçya’ya yaptığı bir yolculuk sı­rasında, genç bir kızın taşıma ücreti­ni ödeyemediği için nişanlısından gelen mektubu postacıya geri verdi­ğini gördü.
Bunun üzerine ücreti kendisi ödedi. Genç kız ona teşekkür etti ve bu paraya gerek olmadığını söyledi. Çünkü, zarfın üzerindeki ad­reste bir düzenleme yaparak, nişanlısından gelen mektubu para ödeme­den de alabileceğini belirtti.

Rowland Hill’in etiket önerisi
Bu ola­ya tanık olan Hill, mektup yollanır­ken, para ödenmesini zorunlu kıla­cak bir yöntem geliştirilmesi gerekti­ğini düşündü.
Taşıma ücretinin, zar­fın üstüne yapıştırılan küçük bir eti­ket bedeli olarak, mektubu gönderen tarafından ödenmesi ilkesini önerdi. Bu yöntem İngiliz Hükümeti tarafın­dan kabul edildi. Kraliçe Victoria’nın resmini taşıyan ilk posta pulu 158 bin adet basıldı ve 6 Mayıs 1840 tarihin­de satışa sunuldu.

Türkiye’de ise ilk posta pulu
Bir süre Postahane-i Amire Nazırlığı yapan, gazeteci Ağah Efendi tarafından 1862 yılında bastırıldı. Dikdörtgen biçiminde ve dantelsiz olan bu pulun üstünde, dö­nemin padişahı Abdülaziz’in tuğrası ve bir ay içinde, “Devlet-i Aliye-i Os­maniye” yazısı bulunuyordu.

Cevapla

Anket

  • Nasıl Oyunları Seversin?

    Sonuçlar

    Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Arama

Site Haritası

Site Map | Site Haritası