İletişim için

Telefon numaramız: 0505 337 77 91

Msn  & mail adresimiz: [email protected]

 

Misyonumuz:

Bu site neden kuruldu?  Biz neden varız? Yani kısaca misyonumuz nedir?

 • Öğrencilere ve öğretmenlere eğitim konusunda haberleri ulaştırmak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin zararsız ve bilinçli internet kullanımını sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal açıdan birbirleri ile iyi ilişkiler kurmasını sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir arada iyi vakit geçirmesini sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin aynı ortamda tartışıp birbirlerinin görüşlerini bilmesini sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin durağan öğretim ortamından kurtulup aktif geliştirmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin çok boyutlu bir dünya görüşü oluşturmalarını sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin teknoloji okur yazarlığını geliştirmek
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal iletişim ağını kurmak ve geliştirmek
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin kültür, sanat, bilim, teknoloji, tasarım alanında gelişimlerini sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin projeler hakkında haberdar olmasını sağlamak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin araştırma, geliştirme faaliyetlerini artırmak
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin proje döngüsü süreci hakkında bilgilendirmek
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin sözel becerilerini geliştirmek

Vizyonumuz:

Gelecek ile ilgili planlarımız neler? Neler yapmayı hedefliyoruz? Yani kısaca vizyonumuz nedir?

 • Öğrenci ve öğretmenler için geniş bir sosyal iletişim ağı oluşturulması
 • Gelişen ve değişen şartlarda eğitim ve öğretim sürecinin olumlu yönlendirilmesi
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin vizyoner bir bakış açısına sahip olmasının sağlanması
 • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimin artırılması
 • Öğrenci ve öğretmenlerin çok boyutlu gelişiminin sağlanması
 • Öğrenci ve öğretmenlerin çağdaş, gelişmiş ve aydın bir düşünce yapısıyla üretken olması