Denetimli serbestlik yasası ve etkileri

Geçtiğimiz hafta denetimli serbestlik adı altında kanunda değişiklik yapılarak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezanın infazıyla; hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamaları, aileleriyle bağlarını sürdürmeleri ve güçlendirmeleri amaçlanıyor. Açık cezaevinde cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren, çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan koşullu salıverilmesine 1 yıl ve…